Labyrinth participeert in Europees project REGANE

Labyrinth particpeert op dit moment in het Europese REGANE project, waarbij de relatie tussen regularisering van migranten en hun positie op de arbeidsmarkt wordt onderzocht.

Voor dit project worden op dit moment in samenwerking met de Erasmus-universiteit een klein aantal diepte-interviews onder ‘generaal pardonners’ en illegalen afgenomen. Centraal in deze interviews staat hun status als geregulariseerde migrant of illegaal en hun positie op de arbeidsmarkt.

De uitkomsten van de interviews dienen als input voor een grootschalig onderzoek onder deze mirganten, dat in 7 Europese landen zal worden uitgevoerd.

Meer informatie op de website van ICMPD, de Weense onderzoeksinstelling die het project coordineert.