Wat hebben Utrechtse mantelzorgers nodig om mantelzorg vol te houden?

Steunpunt Mantelzorg

Labyrinth doet in opdracht van Steunpunt Mantelzorg Utrecht onderzoek onder Utrechtse mantelzorgers. De centrale vraag hierbij is “Wat hebben Utrechtse mantelzorgers nodig om de mantelzorg goed te kunnen doen en het vol te kunnen houden?”. Het onderzoek richt zich op mantelzorgers die woonachtig zijn in de Gemeente Utrecht. Veel van deze mantelzorgers vallen in de categorie van 55 jaar of ouder.

Voor dit onderzoek is een compacte kwantitatieve vragenlijst ontwikkeld. Een deel van de mantelzorgers wordt benaderd via een schriftelijke vragenlijst. Het is tevens mogelijk de vragenlijst online in te vullen. Naast de vragenlijsten die toegestuurd zijn aan de cliënten van Steunpunt Mantelzorgers, zijn er ook vragenlijsten uitgezet onder diverse samenwerkingspartners binnen de gemeente Utrecht. In totaal worden er circa 1500 vragenlijst verspreid. Met het onderzoek dienen de wensen en noden van mantelzorgers in Utrecht in kaart gebracht te worden. Zodoende kan het beleid en de werkwijze van Steunpunt Mantelzorg hier beter op af worden gestemd.