Online onderzoek

Afbeelding bij Online onderzoek

Online onderzoek

Online onderzoek wordt door de programmeurs van Labyrinth opgemaakt en geplaatst op een website via een internetlink. Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van deze methode is de promotie ervan onder de respondentengroep. Labyrinth heeft hier veel ervaring mee en kan er voor ieder budget op een creatieve manier invulling aan geven door middel van bijvoorbeeld flyers, sociale media, advertenties in wijkkrantjes. Ook het instrueren van sleutelfiguren of het aanspreken van mensen op in het openbaar behoort tot de mogelijkheden. Voor een aantal respondentengroepen maakt Labyrinth gebruik van specifieke internetpanels, zoals voor hoogopgeleide allochtonen en middelbare scholieren van alle niveaus, die voor verschillende onderzoeksvragen in te zetten zijn. Daarnaast hebben wij zeer goede ervaringen met de gerichte en efficiënte inzet van sociale media om respondenten te bereiken.

Met de internetenquête kan Labyrinth bepaalde groepen respondenten bereiken tegen relatief weinig kosten. Hierbij gaat het om respondenten met een internetaansluiting waarvan ook gebruik wordt gemaakt. Tenzij vooral gericht wordt op respondenten die internet gewend zijn te gebruiken, leent deze methode zich het beste voor wat grotere onderzoekspopulaties zodat er ook vertegenwoordiging te verwachten is uit groepen met traditioneel minder internetervaring. De internetenquête wordt door Labyrinth ook vaak gebruik in aanvulling op een mix van andere methoden. Deze methode levert meerwaarde omdat de internetenquête gemakkelijk is en bereik heeft onder groepen respondenten die liever via internet meedoen.