Jeugd

Afbeelding bij Jeugd

De jeugd heeft de toekomst en daar gelooft Labyrinth ook in. Om goede voorspellingen en toekomstscenario’s te kunnen maken is degelijke input van de bron noodzakelijk. Het probleem bij “de” jeugd is, dat de meeste gangbare onderzoeksmethoden voor onbetrouwbare en lage respons bij zorgen. Er komen bijvoorbeeld vaak alleen maar hoogopgeleide jongeren op focusgroepen af.

Labyrinth heeft speciale methoden ontwikkelt om juist ook onder de ‘lastiger” te bereiken doelgroep betrouwbare repons te behalen. Hierbij valt te denken aan antropologisch participerend onderzoek, de inzet van sociale media tot en met grootschalige landelijke en stedelijke surveys. Zo wist zij samen met verschillende universiteiten betrouwbare respons te realiseren onder jongeren zonder diploma met betrekking tot het gevoelige radicaliseringsvraagstuk, bereikte zij ouders en basisschoolleerlingen voor het Platform Beta Techniek en leerlingen en ouders voor Spelenderwijs. Ook deed zij onderzoek onder zwerfjongeren en minderjarige vluchtelingen.

Het bijzondere van Labyrinth is dat wij naast de ontwikkelde methodieken ook ons multidisciplinaire en multiculturele interviewteam kunnen inzetten. Dit team bestaat onder andere uit jongeren die getraind worden om onderzoek te kunnen doen onder jongeren.