Impactmeting

Afbeelding bij Impactmeting

Impactmeting

U wilt weten wat het effect is van uw beleid of de activiteiten die uw organisatie ontplooit? U heeft een bepaalde verandering op het oog bij een doelgroep maar geen helder beeld van de daadwerkelijke gevolgen hiervan? Labyrinth heeft de afgelopen jaren middels diverse impact- en effectmetingen haar expertise op dit vlak van onderzoek succesvol in kunnen zetten.

Het doel van actie is dat men iets wilt bereiken; activeren, stimuleren, bevorderen of juist tegengaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor beleid van overheden. Daarnaast zijn er zeer veel organisaties die activiteiten ontplooien ten behoeve van een bepaalde doelgroep. Voor alle partijen is het van belang een goed beeld te hebben van het effect of de impact hiervan. Zijn er überhaupt veranderingen en in welke mate en komt dat overeen met wat vooraf verwacht was? Labyrinth weet als geen ander hoe het achterhalen van veranderingen dient te worden uitgevoerd.

Aanpak Labyrinth

Voor het vaststellen van een effect is het in ieder geval van belang uit te kunnen gaan van een bepaalde startsituatie. Anders kan er immers niet worden vastgesteld of er veranderingen hebben plaatsgevonden en wat dus het effect is. Wanneer de startsituatie niet bekend is of onduidelijk voert Labyrinth eerst een nulmeting uit. Door in gesprek te gaan met de betrokken stakeholders wordt vastgesteld wat het beoogde effect is; wat wil men bereiken en per wanneer moet deze verandering gerealiseerd zijn? Vervolgens wordt op basis van aanwezige kennis bepaald hoe een bepaalde verandering wordt gemeten; welke indicatoren geven een verandering weer? Wanneer het voorbereidende werk is gedaan kan de daadwerkelijke nulmeting plaatsvinden. Door de huidige stand van zaken van de vastgestelde indicatoren te meten wordt de startsituatie duidelijk. Zo kan verder in het traject worden bepaald of er daadwerkelijk veranderingen plaats vinden.

Een effect is een langer doorwerkend gevolg van een bepaalde actie. Dat betekent dat er over een langere periode onderzoek plaatsvindt. Hoe langer de periode, hoe groter het belang van tussentijdse metingen. Idealiter kunnen indicatoren continu of periodiek gemonitord worden zonder dat daar veel werk voor moet worden verzet. Labyrinth denkt graag mee bij het opzetten van een dergelijk instrument.

Bij een impactmeting gaat Labyrinth als volgt te werk:

  • Samen met de opdrachtgever vaststellen welk effect men tot doel heeft
  • Indicatoren bepalen die dit effect meten
  • Uitvoeren nulmeting waarbij de huidige stand van zaken wat betreft de indicatoren wordt bepaald
  • Monitoren indicatoren om vast te stellen of er gedurende een periode veranderingen plaats vinden
  • Uitvoeren impactmeting waarbij de nieuwe stand van zaken betreft de indicatoren wordt bepaald
  • Vergelijken nul- en impactmeting waardoor eventuele veranderingen kunnen worden vastgesteld
  • Duiden veranderingen

Ervaring Labyrinth