CEO

Afbeelding bij CEO

Cliëntervaringsonderzoek

Sinds 2016 is elke gemeente verplicht jaarlijks de cliëntervaring binnen de Wmo en Jeugdhulp te onderzoeken. De uitkomsten van zo een cliëntervaringsonderzoek (CEO) geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp. Het is dus een belangrijk instrument in de monitoring van de resultaten van de transities.

Begrippen als eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid (de rol van het netwerk om mensen heen) zijn kernbegrippen bij de decentralisaties. Het organiseren van zorg dichtbij de burger is daarbij van belang. Tot slot moet er veel gebeuren met minder geld. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot veranderingen in het systeem van zorg, consequenties voor de wijze waarop professionals hun eigen werk organiseren en met elkaar samenwerken en bovenal invloed op cliënten en hoe zij de zorg ervaren.

Labyrinth was in 2015 een van de eerste die, in opdracht van de gemeente Utrecht, de cliëntervaring onderzocht. Wij zijn dan ook met recht één van de pioniers op dit vlak. Onze kracht hierbij is dat wij ook de moeilijk te bereiken respondenten bij het onderzoek weten te betrekken, zoals kinderen, jongeren, ouderen en cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond.

Ervaringen

Benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.