Wijkcoöperatie

Afbeelding bij Wijkcoöperatie

Door en voor de wijk

De Wijkcoöperatie is bedacht door Labyrinth onderzoek & advies, praktisch voortkomend vanuit de vraag uit de wijken op het gebied van wijkontwikkeling en wijkeconomie. Het is opgezet om de gaten van verschillende stromen die uit de wijk stromen te dichten. Dit met als doel om de werkgelegenheid en economie in de wijk te stimuleren, niet door te subsidiëren, maar door het faciliteren van werk en ondernemerschap, via de Wijkcoöperatie.


Krachten in de wijk worden gebundeld waardoor werk en ondernemerschap zonder subsidies mogelijk wordt maakt. De Wijkcoöperatie levert een maatschappelijk bedrijfskundige en administratieve oplossing voor de zelforganisaties en een ver- en beloningsinstrument. Hierdoor kunnen werk en klussen op professionele wijze mogelijk worden gemaakt voor mensen uit de wijk.

De eerste coöperatie is van start gegaan in Utrecht: Wijkcoöperatie030. Voor dit project werkt de wijk samen met DOENJA Dienstverlening en tal van wijkorganisaties. Wijkcoöperatie030 is partner in de door de Gemeente Utrecht aan Doenja Dienstverlening gegunde uitvraag Welzijn Nieuwe Stijl.

Focus op werkgelegenheid, sociale cohesie, ondernemerschap en verduurzaming

Wat de coöperatieve wijkaanpak in Utrecht speciaal maakt is de gestructureerde begeleide zelfsturing en zelfontwikkeling van de civil society van binnenuit. Dit is een onderwijskundige en maatschappelijk-bedrijfskundige manier van gestructureerde begeleide kwaliteitsontwikkeling, ten behoeve van bewoners, wijkondernemers en zzp’ers, jeugd, ouderen en sociaal kwetsbaren. Juist van binnenuit de wijk zelf en in goed inhoudelijk overleg met de gemeente en het Rijk.

Recente artikelen Labyrinth en Wijkcoöperatie:

Contact?

Neem voor meer informatie contact met ons op. U kunt daarbij vragen naar Nathan Rozema.