Duurzaamheid

Afbeelding bij Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn er voor de komende jaren veel uitdagingen. Hierbij kan worden gedacht aan aardgasvrij maken van wijken en de implementatie van de omgevingswet. Duurzaamheid niet alleen een technische uitdaging, maar juist ook een maatschappelijke. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen ingrijpend zijn voor het dagelijks leven van mensen. Hoe koken zij bijvoorbeeld in de toekomst? Wat gaan energiekosten zijn? Labyrinth kan met haar onderzoek inzicht geven in de visie en de behoeften van mensen op duurzaamheidsvraagstukken en de impact van ervan op het dagelijkse leven.

Bij het maken van duurzaamheidsbeleid is communicatie belangrijk. Wordt de taal van de doelgroep gesproken? Beseft men wat het beleid concreet voor hun betekent? De jarenlange ervaring van Labyrinth met onderzoek onder wijkbewoners kan hierbij van grote toegevoegde waarde zijn.

Voor een brede en succesvolle duurzaamheidstransitie is het daarnaast van belang inzicht te hebben in het perspectief van alle groepen in de samenleving. Labyrinth is als geen ander onderzoeksbureau in staat groepen te bereiken die moeilijk bereikt worden, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet spreken of omdat ze niet de beschikking hebben over een computer. Labyrinth kan ook deze mensen bij duurzaamheidsvraagstukken betrekken en hun behoeften en perspectief inzichtelijk maken. Zo kunnen er antwoorden worden gevonden op vragen als:

  • Hoe denken bewoners over de afvalinzamelingsvoorzieningen in de wijk en hoe wordt er gebruik van gemaakt?
  • Wat is de draagvlak voor verschillende alternatieven voor aardgas en financieringsmogelijkheden daarvan in een wijk en hoe kan er hierbij gewerkt worden aan een integrale wijkaanpak?
  • Welke vormen van groene infrastructuur sluiten het beste aan bij de behoeftes in de wijk?
  • Hoe kunnen duurzame burgerinitiatieven door de gemeente gefaciliteerd worden?

Er zijn nog veel andere mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van duurzaamheid. Wij gaan graag met u hierover in gesprek. Neem gerust contact met ons op voor een kennismaking.