Cultuur

Afbeelding bij Cultuur

Ook in de culturele sector is inclusiviteit en diversiteit van groot belang. Niet voor niets kwam de sector met een Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief. Kunst & cultuur zijn bij uitstek zaken waar de diversiteit van onze samenleving in tot uiting zou kunnen komen, maar helaas is dit nog lang niet altijd het geval.

Cultuur staat aan de basis van het werk van Labyrinth. Niet praten óver hen, maar mét hen is alleen mogelijk indien we bekend zijn met verschillende culturen en bijbehorende normen, waarden en culturele codes. Alleen op die manier kan worden gewerkt aan een duurzame, inclusieve en diverse samenleving.

Labyrinth kan met haar aanpak helpen om moeilijk bereikbare doelgroepen wel te bereiken, en te onderzoeken waarom zij minder of soms zelfs niet meedoen en ondervertegenwoordigd zijn. Dit kan overheden, fondsen en instellingen helpen de juiste keuzes te maken, op landelijk, stedelijk maar zeker ook op wijkniveau.

Zo hielp Labyrinth onder andere Rotterdam Festivals, Rotterdam Unlimited, het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst en de wijkgerichte theatervoorstelling WijkSafari met onderzoek onder moeilijk bereikbare doelgroepen.

Meer weten over wat Labyrinth voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust eens contact met ons op voor een kennismaking.