Diversiteit

Afbeelding bij Diversiteit

Onderzoek onder migrantengroepen

Labyrinth verricht sinds haar oprichting veel onderzoek onder migrantengroepen in het binnen- en buitenland. Personen van buitenlandse herkomst kunnen een moeilijk bereikbare doelgroep zijn, omdat ze vaak de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn. Desalniettemin vormen ze in verschillende wijken in Nederland een groot deel van de bewoners. Het is daarom voor veel onderzoeken van groot belang om deze groep te betrekken, zodat ook hun mening gehoord wordt. Labyrinth heeft hiervoor een interviewteam opgebouwd. Met de inzet van dit team, dat bestaat uit hoogopgeleide meertalige interviewers met een bi-culturele achtergrond, garandeert Labyrinth een zo hoog en betrouwbaar mogelijke respons onder alle doelgroepen. Hoe dat kan? Doordat ons team letterlijk de taal spreekt en bekend is met de ‘culturele codes’ van de doelgroep.

Recente onderzoeken:
Samenleven in Diversiteit – in opdracht van de Vlaamse overheid – 2017
Continu Onderzoek Burgerperspectieven – 2017
Suikerfeestmonitor – 2017 (jaarlijks)
EU-MIDIS-II – in opdracht van FRA en in samenwerking met Ipsos MORI – 2016
Survey Integratie Minderheden – in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau en in samenwerking met TNS NIPO – 2015

Onderzoek onder asielzoekers en statushouders

Een specifieke doelgroep binnen het werkveld diversiteit zijn statushouders en asielzoekers. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Om een beeld te krijgen van hoe het met deze mensen gaat, heeft Labyrinth in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd onder statushouders en asielzoekers. Labyrinth heeft hierbij interviewers uit haar Etnoteam ingezet van onder andere Syrische, Eritrese, Afghaanse, Somalische en Irakese herkomst.

De doelgroep statushouders en asielzoekers onderscheid zich op verschillende punten van migrantengroepen die al langer in Nederland wonen. Labyrinth is hiervan goed op de hoogte en weet haar kennis in te zetten om de doelgroep te benaderen voor een zo hoog mogelijke respons.

Recente onderzoeken:
Klantreis Den Haag – in opdracht van de Gemeente Den Haag – 2017
EUR Bridge Survey – in opdracht van Stichting De Verre Bergen en Erasmus Universiteit – 2017
Onderzoek Statushouders – in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau – 2017
Onderzoek Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen – in opdracht van WODC – 2017
Onderzoek naar Vrijwilligerswerk onder asielzoekers – in opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – 2016

Interviewteam

Labyrinth maakt voor haar onderzoeken regelmatig gebruik van haar Interviewteam. Het Labyrinth Interviewteam is het grootste en meest gespecialiseerde meertalige interviewteam in Nederland, dat wordt ingezet voor onderzoeken waarbij allochtonen/ migranten een belangrijke doelgroep vormen. Heel belangrijk, omdat andere onderzoeken deze groep vaak niet weten te bereiken vanwege cultuur- en taalbarrières. Labyrinth is daarom met recht marktleider te noemen als het gaat om onderzoeken onder migranten en nieuwe Nederlanders.