Onderzoek naar standplaatsbehoeften

Foto: Vysotsky (Wikimedia)
Headerfoto: Gerdien1978 (Wikimedia)

Weet u wat de standplaatsbehoefte is in uw gemeente?

Bij verschillende gemeenten heeft Labyrinth al de huidige behoeften in kaart gebracht en onderzocht hoe deze behoefte zich op de langere termijn ontwikkelt. Labyrinth werkt bij deze onderzoeken samen met lokale en landelijke vertegenwoordigers van woonwagenbewoners om draagvlak en vertrouwen voor deze onderzoeken te creëren.

Daarnaast beschikt Labyrinth over een divers, professioneel en breed inzetbaar interviewteam. Het inzetten van interviewers draagt niet alleen bij aan het verhogen van de respons; de ervaringen van interviewers met respondenten zijn ook van zeer toegevoegde waarde bij het analyseren van (kwantitatieve) data.

Wij kunnen u helpen het inzichtelijk maken van de huidige en toekomstige behoeften van woonwagenbewoners en spijtoptanten. Labyrinth heeft immers als doel iedereen te bereiken voor haar onderzoeken, ook mensen die doorgaans moeilijker te bereiken zijn.

Beleidskader

Vanuit verschillende gemeenten is er behoefte naar hulp bij het inventariseren van standplaatsbehoeften. Dit naar aanleiding van het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid (2018). Hierin wordt door het Rijk de opdracht geven aan gemeenten om woonwagen- en standplaatsenbeleid te voeren dat past bij de lokale behoeften van woonwagenbewoners en spijtoptanten.

Expertise

Labyrinth is gespecialiseerd in het doen van onderzoek onder alle bewoners in Nederland, vooral de groepen die moeilijker te bereiken zijn. Jaren geleden zijn wij begonnen met onderzoeken onder woonwagenbewoners. Door deze onderzoeken hebben wij nu een uitgebreid netwerk en weten wat er speelt binnen deze groep. Wij beschikken over een interviewpool bestaande uit interviewers met een achtergrond binnen de groep of ruime ervaring met het afnemen van interviews onder deze groep.

Ervaring

Voorbeelden van eerder onderzoek waarbij Labyrinth deze behoeften onderzocht heeft, zijn het standplaatsbehoefteonderzoek in Apeldoorn, een onderzoek onder bewoners van woonwagenkamp Beukbergen in Zeist, en het onderzoek woonbehoefte voor woonwagens en standplaatsen in Amsterdam.

Wat hebben wij u te bieden?

  • Kennis van en verbinding met de doelgroep;
  • In staat om het onderzoek van A tot Z uit te voeren: van het opstellen van de vragenlijst tot het aanleveren van resultaten in een eindrapportage;
  • Ervaring met het opstellen en programmeren van vragenlijsten om standplaatsbehoeften voor nu en in de toekomst te meten;
  • Een divers en breed inzetbaar interviewteam;
  • Gebruik van een combinatie van methoden: face-to-face interviews, online vragenlijsten en diepte-interviews.