Blog: ‘Groei aantal oudere migranten: “Als de berg niet naar Mohamed komt”‘

Onze directeur Nathan Rozema blogt over zijn ervaringen uit het veld. Dit keer: ‘Groei aantal oudere migranten: “Als de berg niet naar Mohamed komt…”’

Het programma Ramadan Talks besteed vanavond aandacht aan zorg voor oudere migranten. Ik was als directeur van Labyrinth, die dit onderwerp als een van haar belangrijke specialisaties heeft, te gast. Het is niet voor niets dat Ramadan Talks dit onderwerp aan de orde brengt. Nederland vergrijst en verkleurt, het aandeel migrantenouderen zal de komende 5 jaar toenemen van 210.000 naar 360.000. Met deze toename neemt ook de noodzaak om meer inzicht te krijgen in de behoeften van deze ouderen en hun mantelzorgers aan zorg en ondersteuning toe. Het is de vraag in hoeverre de reguliere zorg weet in te spelen op deze steeds belangrijker wordende groep.