Verdringing in de wijk

Onze directeur Nathan Rozema blogt over zijn ervaringen uit het veld. Dit keer: ‘Verdringing als argument om het oude in stand te houden?’

In al die jaren dat ik mij met wijkeconomie bezig houd en recent ook bij de workshop van Labyrinth Academy over geldstromen door de wijk, komen vaak dezelfde belemmeringen naar voren. Wanneer wij kansen om geldstromen door de wijk benutten, neem bijvoorbeeld het doen van het schoonmaakwerk van de portiekflats door wijkbewoners zelf, wordt door een “geldstroominbrenger” vaak het argument van verdringing gebruikt als reden om het werk niet uit te besteden aan een lokaal initiatief zoals een wijkcoöperatie. Naast het feit dat contracten meestal niet zomaar opgezegd kunnen worden (raamovereenkomsten) en “moeten” worden aanbesteed, wordt verdringing vaak aangevoerd als inhoudelijk bezwaarpunt: wijkbewoners een baan, huidige schoonmaker werkloos? Het is interessant om verder op dit item in te zoomen.

Lees verder op onze blog…