De afgelopen jaren hebben op diverse plaatsen bewoners- zorg en welzijnsorganisaties en woningcorporaties initiatieven genomen voor het realiseren van sociale restaurants. Een aantal draait intussen zeer succesvol. Plannen voor andere restaurants strandden helaas om zeer uiteenlopende redenen, nog voor een maaltijd kon worden geserveerd. In de praktijk is het verre van eenvoudig zo’n restaurant van de grond te tillen.

 

Daarom zijn de succes- en faalfactoren van sociale restaurants in kaart gebracht door de organisatoren van deze expertmeeting om eraan bij te dragen dat er meer succesvolle sociale restaurants komen

zie voor meer informatie onder andere: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

 

Labyrinth is betrokken bij verschillende restaurant en MFA concepten in wijken en zal vanuit die hoedanigheid aanwezig zijn bij de expert meeting