Is de Utrechtse muzieksector divers genoeg?

Afbeelding bij Is de Utrechtse muzieksector divers genoeg?

In het voorjaar van 2021 heeft Labyrinth een onderzoek uitgevoerd onder de Utrechtse muzieksector over diversiteit en inclusie binnen de Utrechtse muzieksector. De resultaten zijn nu bekend.

Wat werd onderzocht?

Hoe beoordelen bezoekers van Utrechtse muziekpodia de diversiteit binnen de sector? Voelt iedereen zich welkom, zijn er groepen ondervertegenwoordigd? En hoe kijken medewerkers van deze muzieksector aan tegen de diversiteit van het publiek en van hun collega’s?

Dit waren de hoofdvragen in een onderzoek dat Labyrinth recentelijk heeft uitgevoerd voor het Utrechts Muziek Overleg (UMO). Het UMO is een overkoepelende organisatie waarbij ca. 50 Utrechtse muziekorganisaties uit zijn aangesloten. Denk bijvoorbeeld aan TivoliVredenburg of een kleinere organisatie als Boks Cultuurhuis.

Al deze organisaties hanteren de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Deze code biedt handvaten voor een divers en inclusief beleid op het gebied van de vier P’s: Programma, Publiek, Partners en Personeel. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar culturele diversiteit, maar ook naar gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.

Respons van 1100 bezoekers en 175 medewerkers

Met het onderzoek wilden de UMO-leden graag weten hoe publiek en personeel de diversiteit van de Utrechtse muzieksector beoordelen. Hiervoor heeft Labyrinth een speciale vragenlijst ontwikkeld die in het voorjaar van 2021 is uitgezet onder ruim 1100 bezoekers en 175 medewerkers in de muzieksector. Tijdens de coronacrisis moesten veel culturele instellingen hun deuren sluiten. Labyrinth heeft de vragenlijst daarom alleen online aangeboden aan bezoekers die in de periode 2019-2020 een muziekpodium bezocht hebben.

Reacties Publiek

Het publiek is in het algemeen positief over de Utrechtse muzieksector. De sfeer is goed en mensen voelen zich er welkom. Verder geven de respondenten aan dat zij diversiteit belangrijk vinden. Een meerderheid van het publiek (66%) vond dat de muzieksector een divers publiek bereikt, maar er was ook een derde van de respondenten (34%) die dit niet vond. Ze geven aan dat er vooral meer aandacht zou moeten komen voor mensen met lage inkomens, een migratieachtergrond, een beperking en of vluchtelingenachtergrond.

Reacties Medewerkers

Medewerkers binnen de Utrechtse muzieksector hechten ook veel waarde aan diversiteit. Ze zijn meer met het thema bezig en daardoor ook kritischer op de mate van diversiteit binnen de muzieksector. Bijna de helft (43%) vindt wel dat het publiek de afgelopen vijf jaar diverser is geworden. Toch worden vooral mensen met andere etnische achtergronden en lagere opleidingsniveaus volgens medewerkers nog steeds niet voldoende gepresenteerd.

Medewerkers vinden verder dat de diversiteit onder medewerkers de afgelopen jaren minder is veranderd dan de diversiteit onder publiek. De meerderheid (61%) van de medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld vindt wel dat de organisatie voldoende doet om een diverse personeelssamenstelling te creëren. Toch vindt maar een derde (32%) dat de samenstelling in de afgelopen vijf jaar daadwerkelijk veranderd is.

Een nulmeting

Het onderzoek van Labyrinth en UMO is daarom ook ingezet als een nulmeting die in de komende jaren meerdere malen herhaald kan worden om de voortgang van de muzieksector op het gebied van diversiteit te monitoren. Bovendien zal Labyrinth een soortgelijk onderzoek uitvoeren binnen de Utrechtse festivalsector. Als de cultuursector weer meer open mag, kan het onderzoek in de toekomst ook onder een breder publiek en met andere onderzoeksmethodes worden gehouden.