Het is GeoWeek: een week waarin kinderen door zelf te ondernemen in aanraking komen met wetenschap & techniek.  Een prima manier, zo blijkt uit het onderzoek van Labyrinth.

Voor het onderzoek ‘Ontdek Wetenschap & Techniek’, dat Labyrinth voor het Platform Bèta Techniek heeft uitgevoerd, heeft Labyrinth ouders van basisschoolleerlingen gevraagd op welke wijze ze hun kinderen interesseren voor wetenschap & techniek. Uit de resultaten blijkt onder andere dat ouders het heel belangrijk vinden dat hun kinderen al op de basisschool in aanraking komen met wetenschap & techniek. Hierin zien ze zowel een taak voor de school als voor zichzelf weggelegd.

De resultaten van het onderzoek suggereren dat ouders hun kinderen meer zullen interesseren voor wetenschap & techniek als ze beter weten welke activiteiten ze daarvoor kunnen ondernemen. Ouders gaven aan door de vragenlijst van Labyrinth beter te weten welke activiteiten ze kunnen ondernemen (bijvoorbeeld helpen met klussen in huis) met hun kinderen, en dit meer te gaan doen.

Tekort aan bèta’s
Erg belangrijk, omdat de samenleving voor de uitdaging staan om in de toekomst voor voldoende technici en bètageschoolden te zorgen. Interesseontwikkeling in het basisonderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Om dit te stimuleren, brengt de Verkenningscommissie Wetenschap & Technologie 13 mei een advies uit aan de staatssecretaris van onderwijs. Platform Bèta Techniek werkt mee aan dit advies en heeft ook het onderzoek van Labyrinth hierin verwerkt:  betrokkenheid van ouders speelt immers een belangrijke rol in de interesseontwikkeling van kinderen.

Maar eerst dus de Geoweek. Dit initiatief van het KNAG laat kinderen juist door middel van bodemboringen en watermetingen proeven aan de aardrijkskundige kant van wetenschap & techniek. Een methode die ouders toejuichen, zo blijkt uit het onderzoek van Labyrinth waarin ouders aangeven het begrip ‘wetenschap & techniek voor basisschoolleerlingen’ vooral met dit soort proefjes te associëren.