Afgelopen week was Labyrinth aanwezig op de door ZonMw georganiseerde bijeenkomst van het onderzoekernetwerk Diversiteit en Gezondheid. Een nuttige bijeenkomst waar onderzoekers van verschillende organisaties in gesprek gingen over projecten op het gebied van diversiteit, preventie en leefstijl.

Alle aanwezige onderzoekers waren op een of andere manier bezig met diversiteit in de gezondheidszorg. In een zestiental zeer interessante presentaties werden onderzoeken besproken op gebied van gezondheid en diversiteit, waar een nadruk lag op preventiemethoden en manieren om alle doelgroepen te bereiken, ook migranten, analfabeten, of mensen met een lag SES. Labyrinth ondersteunt deze visie ten volle en heeft daarom een etnopanel in dienst: een team van hoogopgeleide, allochtone interviewers.

Zelf is Labyrinth momenteel bezig met een aantal onderzoeken op gebied van gezondheidszorg waar juist migrantengroepen worden geïnterviewd die niet altijd aan bod komen in dergelijke onderzoeken. Ook heeft Labyrinth voor Pharos een onderzoek gedaan onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse mantelzorgers van ouderen met dementie.