Ouders vinden wetenschap en techniek belangrijk voor hun kinderen, maar laten zelf veel kansen liggen om ze hiermee in aanraking te brengen, blijkt uit onderzoek van Labyrinth Onderzoek & Advies. Zo gaat een derde van de ouders nooit naar een speelse, educatieve voorziening zoals een wetenschapsmuseum. Sommige ouders, met name niet-westerse allochtonen, vinden wetenschap en techniek nog altijd vooral iets voor jongens. Nu er een tekort aan betatechnici dreigt te ontstaan, is het juist belangrijk dat ouders meer doen om hun kinderen te interesseren voor wetenschap & techniek.

Labyrinth Onderzoek & Advies heeft daarom onderzoek gedaan naar de manier waarop ouders van basisschoolleerlingen hun kinderen in aanraking brengen met wetenschap & techniek. Het onderzoek, ‘Ontdek wetenschap en techniek. Landelijk onderzoek onder ouders van basisschoolleerlingen’, is uitgevoerd in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Uit eerdere studies blijkt dat ouders veel invloed hebben op de interesses, opleidings- en beroepskeuze van hun kinderen. Om die reden wilde het Platform meer zicht krijgen op de betrokkenheid, associaties en houding van ouders bij wetenschap en techniek.

Bijna 90% van de ruim duizend ondervraagde ouders zegt het belangrijk te vinden dat hun kinderen kennismaken met wetenschap en techniek. Vaak stimuleren ze dit zelf, door kinderen te laten kijken naar televisieprogramma’s voor de jeugd over wetenschap en techniek, of door hen de werking van apparaten uit te leggen. Andere opties, zoals het bezoeken van speelse, educatieve voorzieningen of kinderen uitleggen waar een product of voedingsmiddel vandaan komt, , blijven dikwijls onbenut.

Uit het onderzoek stelt Labyrinth vast dat ouders meer kunnen doen om hun kinderen, met name meisjes, bij wetenschap en techniek te betrekken. Probleem is dat ouders zelf vaak weinig affiniteit hebben met wetenschap en techniek, en daardoor niet weten hoe ze de interesse hiervoor bij kinderen kunnen wekken. Voornamelijk laagopgeleide en niet-westerse ouders vinden dat hier vooral een taak voor de school ligt.

Het onderzoek sluit goed aan bij het recent uitgebrachte advies van de Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs. Een van haar aanbevelingen luidt om ouders meer bij lessen in wetenschap en technologie te betrekken, bijvoorbeeld door ouders met een technisch-wetenschappelijk beroep gastlessen te laten verzorgen. De meeste aanbevelingen zijn overgenomen in het Techniekpact van overheid, bedrijfsleven, vakbonden en onderwijssector. Platform Bèta Techniek, met de PO-Raad initiatiefnemer voor de Verkenningscommissie, zet zich in om de adviezen door te voeren in de (onderwijs-) praktijk.

Voor verdere informatie over het onderzoek van Labyrinth onder ouders of over het advies van de Verkenningscommissie kunt u contact opnemen met:

Nathan Rozema, directeur Labyrinth Onderzoek & Advies
030 262 7191 / 06 55 86 46 06 – n.rozema@labyrinthonderzoek.nl

 

Inge Razenberg, onderzoeker bij Labyrinth Onderzoek & advies
030 262 71 91 / 06 51 88 98 33 – i.razenberg@labyrinthonderzoek.nl

 

 Jos de Groen, senior projectleider Platform Bèta Techniek
070 311 97 33 / 06 46 81 19 70 – j.degroen@deltapunt.nl

 

Stef Severt, projectleider Platform Bèta Techniek
070 311 97 38 / 06 52 88 34 82 –  s.severt@deltapunt.nl