Bewoners van de wijk Transwijk in Utrecht zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen hun wijk, zo blijkt uit de wijkraadpleging die Labyrinth voor de Wijkraad ZuidWest heeft uitgevoerd.

Het onderzoeksrapport ‘Voorzieningen in Transwijk’ geeft inzicht in hoe tevreden bewoners van Transwijk zijn over de winkelvoorzieningen, medische voorzieningen, scholen en sportvoorzieningen, openbaar vervoer voorzieningen en het park in Transwijk. De resultaten zijn positief, al zijn er natuurlijk altijd verbeterpunten te noemen.

Zo zien de bewoners graag meer fiets- en autoparkeerplekken bij winkelcentrum Kanaleneiland, waar de meeste respondenten in elk geval meerdere malen per week komen. Ook wensen respondenten meer toezicht in het Park Transwijk. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het voor de respondenten belangrijk is dat er een goede openbaar vervoer verbinding komt naar het Antonius Ouderijn ziekenhuis dat in september uit de wijk verhuist.

Advies
De wijkraad kan de uitkomsten van het rapport gebruiken om het college van B&W te adviseren. De resultaten zijn al gebruikt in het advies dat de wijkraad de gemeente heeft gegeven betreffende het openbaar vervoer in de wijk.

Wijkraadplegingen
Labyrinth voert regelmatig wijkraadplegingen uit voor de verschillende wijkraden in Utrecht. Zo deed ze onlangs in opdracht van de Wijkraad Zuid een onderzoek naar bewonersparticipatie bij bouwprojecten in Hoograven en is ze bezig met de afronding van een activerend onderzoek uit over nabuurschap in Utrecht-Oost.