Labyrinth is wederom gevraagd door het UMC Utrecht om een onderzoek uit te voeren naar gezondheid, welzijn en gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen van oudere migranten.

Het onderzoek ‘stem van de oudere migrant’ richt zich op oudere migranten van Marokkaanse, Turkse en Molukse afkomst. De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden om de bestaande zorg- en welzijnsvoorzieningen op lokaal niveau verder af te stemmen op de behoeften en wensen van de oudere migranten.

Dit is de tweede maal dat UMC Utrecht dit onderzoek door Labyrinth laat uitvoeren, en het merendeel van de respondenten zal door dezelfde interviewer benaderd worden als tijdens de eerste vragenronde. Deze herkenbaarheid van interviewers, hun vertrouwdheid met het onderzoek en hun betrokkenheid versterken de kwaliteit van het onderzoek.

Etnopanel
Labyrinth zet haar meertalige interviewers uit het Etnopanel in om alle respondenten te kunnen benaderen. De migranten worden met behulp van een gestructureerde vragenlijst geïnterviewd door interviewers van Marokkaanse, Turkse of Molukse afkomst. De in Utrecht, Amsterdam, Maarssen, Tiel en Harderwijk wonende respondenten worden thuis benaderd om opnieuw deel te nemen aan het onderzoek.