Labyrinth heeft de afgelopen maanden meegewerkt aan een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over huwelijksmigratie.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de ervaringen van mensen die in Nederland een gezin (willen) vormen en waarvan één partner al in Nederland woont en de andere partner naar Nederland komt of is gekomen om zich bij zijn/haar geliefde te voegen. Voor dit onderzoek heeft  Labyrinth in samenwerking met Projectbureau MUTANT een deel van het veldwerk verricht.