Labyrinth Onderzoek & Advies heeft voor de gemeente Ede interviews afgenomen onder allochtone ouders die gebruik hebben gemaakt van interculturele gezinscoaching.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder ouders van Marokkaanse en Turkse afkomst. Onderzoeksvraag was hoe de gezinnen de gezinscoaching hebben ervaren.

Labyrinth heeft haar Etnopanel van Turkse en Marokkaanse interviewers ingezet om diepte-interviews af te nemen bij de ouders. Dit gebeurde na afronding van het coachingstraject, met als doel om te evalueren hoe ouders zelf de interculturele gezinscoaching hebben ervaren.