Gisteren presenteerde Labyrinth wederom de onderzoeksresultaten van het woonwensenonderzoek dat ze voor de Alliantie uitgevoerd heeft.

Afgelopen oktober presenteerde Labyrinth de resultaten aan het adviesteam van de Staalmanbuurt. Ditmaal waren alle betrokken buurtbewoners uitgenodigd.

Sinds 2008 werkt de Alliantie in Amsterdam aan de vernieuwing van de in Nieuw-West gelegen Staalmanpleinbuurt. Doel van het door Labyrinth uitgevoerde onderzoek was om bewoners woonachtig in fase 3 van de aanpak (projectgebied Staalmanbuurt) te raadplegen over hun mening omtrent de huidige woonsituatie en hun toekomstige woonwensen, toegespitst op de geplande ingrepen.

Tijdens de bewonersavond presenteerde Labyrinth het onderzoek en waren ook de architecten aanwezig om de conceptplannen voor de nieuwbouw te presenteren.