"Gemeenten viezer en minder groen", zo kopte NOS afgelopen zondag. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten bezuinigen op onderhoud van de openbare ruimte, blijkt uit een recent verschenen onderzoek van CROW. Vaak gaat dit gepaard met het betrekken van bewoners bij het onderhoud, bijvoorbeeld door ze stukken groen in zelfbeheer te geven.

De vraag is echter wat de effecten van dergelijke bezuinigingen zijn, bijvoorbeeld op het aantal meldingen of veiligheidsgevoelens van bewoners. In opdracht van de Rekenkamercommisie Zoetermeer en in samenwerking met Greeven Procesregie & Conflictbemiddeling doet Labyrinth hier in Zoetermeer onderzoek naar.