Aantal zwarte wijken groeit

Volgens het SCP wordt dit slechts ten delen veroorzaakt door het verschil in inkomen tussen de gemiddelde autochtoon en allochtoon. Er is volgens de onderzoekers sprake van wederzijds wantrouwen, waardoor niet-westerse allochtonen het liefst niet voor een te witte buurt kiezen en vise versa. Daar waar in het verleden het verschijnsel van zwarte wijken vooral de grote en grotere steden leek toebedeeld, zijn nu juist ook buurten in randgemeenten zoals Capelle, Maarssenbroek, Vlaardingen, en Zeist in beeld.