Actiegericht onderzoek Transwijk

Voor de partners van Wijkakkoord Transwijk heeft Labyrinth een grootschalig activerings- en behoefteonderzoek in de Utrechtse wijk Transwijk uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is enerzijds om de behoefte aan en bekendheid met voorzieningen/activiteiten op het gebied van welzijn en zorg in kaart te brengen, zodat organisaties en instellingen actief in Transwijk hun aanbod onderling beter kunnen afstemmen en waar nodig is kunnen vernieuwen. Zie onderstaande link voor de hele rapportage.