Afronding landelijk onderzoek onder Syrische statushouders

Afbeelding bij Afronding landelijk onderzoek onder Syrische statushouders

Labyrinth heeft in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een landelijk onderzoek onder Syrische statushouders uitgevoerd. De resultaten zullen inzicht geven in de (structurele en sociaal-culturele) positie van Syrische statushouders. Een grootschalig onderzoek onder Syrische statushouders is niet eerder uitgevoerd in Nederland. Ter aanvulling op het hoofdonderzoek is een additioneel onderzoek opgezet onder de ouders met minderjarige thuiswonende kinderen.

Respons

Tijdens de veldwerkperiode van augustus tot en met oktober hebben 3.209 respondenten meegedaan met het onderzoek. Ze deden dit online of via een face-to-face interview met een interviewer uit Labyrinth haar Etnoteam. De respons binnen dit onderzoek is boven verwachting: 83% van de personen die door Labyrinth is benaderd heeft meegedaan aan het onderzoek. Labyrinth heeft dit onderzoek met veel aandacht uitgevoerd en is trots op het resultaat. Het komende jaar gaat het SCP de data analyseren. In 2019 worden de respondenten opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. We zijn benieuwd naar de resultaten!