afronding REGANE onderzoek

In de afgelopen maanden heeft Labyrinth meegewerkt aan het REGANE onderzoek onder ‘generaal-pardonners’ en migranten die zonder legale status in Nederland verblijven.

Inmiddels hebben wij het benodigde aantal interviews afgenomen. Met de resultaten van deze interviews worden de mogelijkheden tot een uitgebreider, kwantitatief, onderzoek geïnventariseerd. Dit gebeurt op Europees niveau, waarbij interviews uit Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en Zweden worden gebruikt. Voor meer informatie hierover kunt u een kijkje nemen op de website van de Weense onderzoeksinstelling die de coördinatie van het onderzoek op zich neemt, het International Centre for Migration Policy Development.

Voor nu wil Labyrinth alle respondenten en organisaties die ons hebben geholpen bij de werving van harte bedanken voor de hulp.