Afronding veldwerk survey Samenleven in Diversiteit

Afbeelding bij Afronding veldwerk survey Samenleven in Diversiteit

Labyrinth heeft in het afgelopen jaar het veldwerk uitgevoerd voor een grootschalige survey voor de Vlaamse overheid. De survey ‘Samenleven in Diversiteit’ heeft tot doel om belangrijke aspecten die verband houden met integratievraagstukken beter in beeld te brengen. Het gaat hierbij om thema’s als sociale cohesie, interculturele contacten, beeldvorming, discriminatie-ervaringen en identiteitsbeleving. De survey is afgenomen onder 4500 respondenten van Belgische, Congolese, Marokkaanse, Poolse, Roemeense en Turkse herkomst.

Etnoteam

Hiervoor is het Etnoteam van Labyrinth, bestaande uit hoogopgeleide meertalige interviewers, maandenlang op pad geweest. Hieraan voorafgaand hebben de onderzoekers van Labyrinth de vragenlijst geprogrammeerd. Dit gebeurde voor het afnemen van een online en face-to-face enquête. Daarnaast is de vragenlijst uitgebreid getest onder personen uit de doelgroepen. De verzamelde data wordt in de komende maanden geanalyseerd door onderzoekers van de Vlaamse overheid. De resultaten worden gepresenteerd in het voorjaar van 2018 via de site van de Vlaamse overheid.