Benut potentieel wijken en ondernemers

In deze tijd waarin iedereen ‘meer met minder’ wil, zijn de kernvragen: Hoe kunnen we het potentieel vanuit wijken en ondernemers maximaal benutten? Hoe kunnen geldstromen die de wijk in komen, door de wijk worden benut in plaats van dat ze weglekken? Het is de ervaring van Labyrinth dat talenten van mensen in wijken onvoldoende worden benut, terwijl dat nu juist zo nodig is. Samen met TrueTalentFoundation biedt Labyrinth daarom gemeenten nu de gelegenheid om hier iets aan te doen en op basis van talenteigenschappen van de wijkbewoners de lokale economie en arbeidsmarkt te stimuleren.

Meer weten? Neem dan nu contact met ons op.