Bereikbaarheid GZ in Overvecht

Persbericht/Uitnodiging van de Wijkraad Overvecht en Onderzoeksbureau Labyrinth over de bereikbaarheid van de gezondheidszorg in de Utrechtse wijk Overvecht

Utrecht, 14 november 2006:
Overvecht wenst gezondheidsloket

Het ontbreekt in Overvecht aan een duidelijke plaats waar mensen terechtkunnen met gezondheids- en/of welzijnsklachten. Ook moet de communicatie en onderlinge samenwerking tussen zorgverleners en bevolking veel beter. Dit blijkt uit onderzoek dat Onderzoeksbureau Labyrinth uitvoerde in opdracht van Wijkraad Overvecht.

De Overvechtse bevolking mist vooral een zogenaamde ‘loketfunctie’. De gezondheids-problematiek in Overvecht is groot, vooral onder ouderen en mensen met een laag inkomen en een lage opleiding. Een derde van de Overvechters voelt zich ongezond of matig gezond. Communicatie- en taalproblemen tussen zorgverleners en vooral allochtonen, en de slechte (fysieke) bereikbaarheid van zorginstellingen, bemoeilijken een betere hulpverlening en kennis over de noden van specifieke doelgroepen.

Zorgverleners zelf geven aan dat de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen beter moet. Recente ontwikkelingen in de zorg – zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die per 1 januari 2007 wordt ingevoerd – zorgen voor onduidelijkheid en onbegrip onder de bevolking. Daarnaast geven veel bewoners aan, dat de dichtstbijzijnde EHBO-post in de weekenden en avonduren te ver weg is. Mesos Ziekenhuis Overvecht is in de wijk de bekendste zorgverlener.

Wijkbewoners vinden het belangrijk dat:
• het ziekenhuis open blijft, en dat de EHBO-post en de huisartsenpost terugkomen in de wijk of beiden beter bereikbaar worden
• dat er meer communicatie en/of voorlichting komt over het zorgaanbod
• dat er meer ontmoetingsmogelijkheden in de wijk gecreëerd worden.

Zorgverleners vinden het belangrijk dat:
• er een betere, multidisciplinaire samenwerking komt tussen zorgverleners. Vooral tussen medische en psychosociale zorgverleners (dit zijn respectievelijk: psychologen, maatschappelijkwerkers, opbouwwerkers, et cetera en huisartsen, tandartsen, diëtisten).
• dat de vereenzaming wordt aangepakt.
• dat de woningen en de wijk verbeterd worden, omdat deze een grote impact hebben op de welzijns- en gezondheidsbeleving.

Veel gehoorde gezondheidsklachten zijn:
• rugpijn
• ‘zich ziek voelen’
• pijn aan de gewrichten
• slaapproblemen
• stress.

Uit het onderzoek blijkt, dat veel gezondheidsklachten te herleiden zijn tot psychologische en sociale problemen, zoals eenzaamheid, sociaal isolement en stress. In Overvecht komen deze problemen veel voor. Ook speelt een ongezonde leefstijl vaak een rol. Veel bewoners blijken te weinig te bewegen en eten ongezond.
———————————————————————————————————————-
Einde bericht

Of download het bestand : Bereikbaarheid GZ in Overvecht

Voor inzage in het gehele onderzoek, of voor meer informatie zie www.Labyrinth.eu of neem contact op met Onderzoeksbureau Labyrinth.

Onderzoeksbureau Labyrinth
Ondiepzuidzijde 6
Postbus 2496
3500 GL Utrecht

T: (030) 2627191
F: (030)7508350
E: info@labyrinthonderzoek.nl