Bereikbaarheid van de gezondheidszorg in Overvecht

Veranderingen in de zorg, in de nabije toekomst, zo is de verwachting , een grote impact hebben op de aangeboden zorg in de wijk. Labyrinth heeft in opdracht van de wijkraad Overvecht een onderzoek onder wijkbewoners en zorgverleners gehouden. U kunt hier de populaire versie downloaden.