Bewoners bepalen het succes van de wijk

Nathan Rozema van Labyrinth geeft samen met Joop ten Brink van Mitros een workshop op het SBO congres van 3 en 4 december rondom Participatie, Bewoners bepalen het succes van de wijk.

 

Participatie: hoog op de politieke agenda
Het betrekken van bewoners bij renovatie- of sloopplannen en activiteiten in de wijk staat bij steeds meer gemeenten en woningcorporaties hoog op de politieke agenda. Bewoners weten namelijk precies wat er speelt in de wijk. Daarnaast zijn renovatie en sloop ingrijpende en emotionele gebeurtenissen voor bewoners.

Frustraties van beide kanten, tijd voor verandering!
Dankzij inspraak komen aanvullende, vaak lokale invalshoeken aan de orde en dit kan voor draagvlak zorgen. Maar hoe mooi de gedachte ook is, in de praktijk levert inspraak helaas veel frustratie op: bij burgers, beleidsmakers en bestuurders.
Bewoners alleen betrekken is onvoldoende, zij willen alleen betrokken worden als ze ook daadwerkelijk gehoord worden. Probleem daarbij is dat zij weinig vertrouwen hebben dat er iets gebeurt met hun reactie. Voor gemeenten en woningcorporaties is het moeilijk om de helikopter van waaruit zij de wijk bekijken, te laten landen tussen de bewoners. Tijd dus om hierin verandering te brengen!

Studiedag: bewoners bepalen het succes van de wijk!
Tijdens de studiedag krijgt u inzicht in de belangrijkste knelpunten op het gebied van bewonersparticipatie. Wat kunt u verwachten?

 

 

Sociale cohesie als startpunt:
bewoners van verschillende nationaliteiten en leeftijd moeten betrokken worden in de wijk. Hoe versterk je deze sociale cohesie?

Verschillende doelgroepen:
de betrokkenheid is niet onder elke doelgroep hetzelfde, en de benadering om hen hiertoe aan te zetten is verschillend. Hoe bereik en benader je deze verschillende doelgroepen om ook hen te betrekken bij uw wijk?

Lange termijn:
het betrokken houden van bewoners op lange termijn is voor veel organisaties erg lastig. Dit terwijl hier veel in geïnvesteerd wordt. Hoe behoud je deze betrokkenheid ook voor de lange termijn?

Best practices:
het wiel voor de tweede keer uitvinden is niet nodig. Daarom delen collega’s hun ervaringen met u. Leer van de adviezen en tips!

 

Verdiepingsdag (optioneel): leer communiceren met partners én bewoners!
Gedurende het participatieproces is communicatie erg belangrijk. Communicatie met zowel uw partners (woningcorporatie, gemeenten, maatschappelijke instellingen) als de bewoners in de wijk. De verdiepingsdag staat dan ook in het teken van communicatie.

U wordt getraind in onder meer:

 

 

Hoe breng je de samenwerking tot stand?

Welke communicatiemiddelen zijn er en wanneer zet je welk middel in?

Hoe ga je om met de verschillende belangen?

Hoe creëer je draagvlak en vertrouwen, zodat het een proces voor en met bewoners wordt?

Leer de taal van de wijk!

Hoe ga je het gesprek aan met bewoners?

 

Aan het einde van deze intensieve dagen bent u in staat om uw organisatie af te stemmen op de participatie met partners en bewoners. Op die manier biedt u bewoners meer kans op (sociale) stijging in hun wijk en krijgt uw wijk een kwalitatieve én financiële impuls!