Bewoners Culemborg starten eigen energiebedrijf

De bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg kopen het warmtenet van drinkwaterbedrijf Vitens. De overdracht vindt – geen grap – op 1 april plaats. De bewoners van de wijk zetten hiermee samen met Ameland een nieuwe trend.

Zij richtten Thermo Bello op, hun eigen energiebedrijf, en vanaf 1 april leveren de bewoners van 180 huizen en vijf gebouwen verwarming aan zichzelf. "Betalen doen we natuurlijk nog steeds, maar we hebben onze warmtevoorziening nu in eigen hand en gaan nu zelf zorgen dat we overstappen op duurzame energiebronnen, zodat wij zelf de gaskraan kunnen dichtdraaien zonder het koud te krijgen," aldus directeur Gerwin Verschuur.

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft besloten activiteiten die niet met drinkwater te maken hebben af te stoten. Zij had ervoor kunnen kiezen haar warmtenet (installaties en distributienetwerk) te verkopen aan een bestaand energiebedrijf. In plaats daarvan besloot Vitens in zee te gaan met de wijkbewoners van EVA-Lanxmeer. Directeur Jan Heersche van Vitens: "Thermo Bello heeft ons ervan overtuigd dat het warmtenet bij hen in goede handen is, zij hebben een solide business plan en een visie omtrent de ontwikkeling van Thermo Bello. Wij vinden deze ontwikkeling interessant en in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen naar een duurzame energievoorziening."

 

EVA-Lanxmeer heeft ervaring met bewonersparticipatie bij de ontwikkeling en inrichting van de woonwijk. Zo hebben de bewoners ook de openbare groenvoorziening in eigen beheer. Met de oprichting van hun eigen energiebedrijf Thermo Bello gaan zij ook samen ondernemen. Thermo Bello gaat haar ervaringen met warmtevoorziening in eigen beheer delen met initiatiefnemers van Nieuwe Nutsbedrijven elders in het land. Stafmedewerker van InnovatieNetwerk Peter Oei is heel blij met de oprichting van Thermo Bello: "Decentraal energie opwekken is niet nieuw maar door schaalvergroting zien we dat energiebedrijven hun hoofdkantoren naar het buitenland verplaatsen. Thermo Bello streeft duurzaamheid op wijkniveau na en kan succesvol zijn door lokaal aanwezige ecologische, menselijke en financiële vermogens optimaal te benutten. Thermo Bello is een voorbeeld van een Nieuw Nutsbedrijf en dat is goed voor de lokale economie, werkt bewust energiegebruik in de hand en zorgt ervoor dat nieuwe, duurzame technologie veel sneller haar weg naar de gebruiker vindt."