Bewonersavond als aanvang onderzoek

Echte Participatie, de wijkraad Noordoost doet het wel:
Bewoners en ondernemers uit Noordoost mogen op donderdagavond 8 november in Griftstede in het Griftpark, samen de onderwerpen van het wijkonderzoek van de wijkraad bepalen.

Vaak worden bewoners pas in een laat stadium betrokken bij projecten in de wijk. De wijkraad NoordOost wil deze valkuil niet in trappen en heeft het in wijk en participatie onderzoeken gespecialiseerde onderzoeksbureau Labyrinth gevraagd om samen met de wijkraad en de actieve wijkbewoners/ondernemers de wijkraadpleging 2007 uit te gaan voeren. De onderwerpen van de vragenlijst die straks onder een groot aantal wijkbewoners zal worden afgenomen worden op donderdagavond 8 november samen met de wijk bepaald. Organisaties of mensen die geinteresseerd zijn en zich nog niet hebben opgegeven zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via noordoost@labyrinthonderzoek.nl en meer informatie vinden op www.wijkraadplegingnoordoost.nl of www.wijkraadnoordoost.nl

waneer: Donderdagavond 8 november om 20:00
waar: Griftstede in het Griftpark aan de van Swindenstraat 129
hoe: svp opgeven via mail: noordoost@labyrinthonderzoek.nl
en anders telefonisch 030 2627191 vragen naar mevrouw Ter Maat.