bewonersparticipatie, betrokkenheid loont, gemeenschappelijke integratie agenda van rijk en gemeente

Op de bijeenkomst “Bewonersparticipatie: betrokkenheid loont” komen voorbeelden van sociaal beleid en projecten bij huisvestingsbeleid aan bod die mede integratie tot doel hebben. De focus ligt op de communicatie met en participatie van allochtonen.

Deze middag wordt georganiseerd door Alleato, CMO Flevoland en i.s.m. FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken in het kader van de Gemeenschappelijke Integratie Agenda (GIA) van Rijk en Gemeenten.

De middag is bedoeld voor bestuurders en beleidsambtenaren integratie en huisvestingsbeleid van de gemeenten in de provincies Utrecht en Flevoland, directeuren en beleidsmedewerkers van woningbouwcorporaties en vertegenwoordigers van bewonersverenigingen

Programma
De bijeenkomst start om 12.30 uur met een gezamenlijke lunch.
Er is een gevarieerd programma samengesteld met onder andere een inleiding door de Utrechtse Wethouder Harrie Bosch en workshops waarmee u aan de slag gaat met specifieke thema’s uit het werkveld.

Op de bijeenkomst wordt ook het onderzoek "Diversiteit in Wonen" gepresenteerd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :  guler.pehlivan@alleato.nl of
Radj Ramcharan, FORUM tel. 030- 29 74 315
of Güler Pehlivan, Alleato tel. 030 -2392069

lees ook de publicatie "Datgene wat ons bindt" of lees voor meer info over GIA "Gemeenschappelijke Integratie Agenda"

Labyrinth is op verschillende manieren betrokken bij vele participatieprojecten, hieronder volgen een aantal links naar inspirerende voorbeelden:

* Zelfbeheer De Nieuwe Jutter zie bijvoorbeeld: stuk in Zorg en Welzijn en Nieuwe Jutter Hyves en "Taart voor de Nieuwe Jutter  en   "Maxima opent buurthuis in zelfbeheer De nieuwe jutter"

* Voorleesexpress

* Stichting Trendy

* Colour your Dreams

* Ladyfit