Bewonersparticipatie omdat het moet?

De afgelopen maanden heeft de Wijkraad Zuid in samenwerking met onderzoeksbureau Labyrinth een onderzoek uitgevoerd naar de participatie en communicatie bij drie bouwprojecten in Hoograven.

Wijkbewoners en andere betrokkenen bij de projecten De Trip, Neerlandia en de Brede School aan de Duurstedelaan zijn over verschillende facetten omtrent dit onderwerp bevraagd. Wat werkt wel en wat niet en waar zitten de mogelijkheden voor verbetering?

Meer weten van best practices, de do’s en dont’s van participatie bij bouwprojecten?

Kom dan op donderdagavond 21 maart om 20.00 uur naar Buurthuis Ravelijn
Hooft Graaflandstraat 2a in Hoograven (inloop vanaf 19.30 uur).