Bijeenkomst bewonersparticipatie succes

Op donderdag 21 maart heeft Wijkraad Zuid in samenwerking met Labyrinth een bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van het door Labyrinth uitgevoerde onderzoek naar bewonersparticipatie bij bouwprojecten. De avond was een groot succes, waar de verschillende partijen samen spraken over Best Practices betreffende participatie.

De afgelopen maanden heeft de Wijkraad Zuid in samenwerking met onderzoeksbureau Labyrinth een onderzoek uitgevoerd naar de bewonersparticipatie en communicatie bij drie bouwprojecten in Hoograven. Doel van het onderzoek was om te onderzoeken hoe de Participatiestandaard die in 2010 door de gemeente is ingevoerd in de praktijk wordt toegepast. Daarnaast wilde de Wijkraad Zuid weten wat de ervaringen met participatie zijn volgens de betrokken partijen. Om dit uit te zoeken, zijn wijkbewoners en andere betrokkenen bij de projecten De Trip, Neerlandia en de Brede School aan de Duurstedelaan over verschillende facetten omtrent dit onderwerp bevraagd. Wat werkt wel en wat niet en waar zitten de mogelijkheden voor verbetering?

Op de bijeenkomst 21 maart van de Wijkraad Zuid heeft directeur Nathan Rozema van Labyrinth het onderzoekrapport ‘Bewonersparticipatie bij bouwprojecten in Hoograven’ gepresenteerd. Vervolgens heeft wijkraadsvoorzitter Wybren de Jong het rapport overhandigd aan de aanwezige wethouders Gilbert Isabella van Ruimtelijke Ordening en wijkwethouder Frits Lintmeijer. Zelfstandig adviseur Hans de Wind vertelde in een inspirerend verhaal over zijn ervaringen met betrekking tot bewonersparticipatie bij de herontwikkeling van de Veemarkt, waar hij projectleider was. Dit project was genomineerd voor de Participatietrofee 2010. In het succesvolle participatietraject op de Veemarkt zijn veel groepen betrokken die actief mee mochten brainstormen over de ontwikkeling van de Veemarkt. Daarnaast gaf De Wind aan dat een goede projectorganisatie van groot belang is voor het slagen van de participatie. Na de presentatie van Hans de Wind hebben de aanwezigen een goede discussie gevoerd over de best practices en de do’s en dont’s van participatie bij bouwprojecten.

Uit de avond blijkt dat de alle partijen participatie een belangrijk thema vinden. De Participatiestandaard is een nuttig hulpmiddel, maar moet volgens de geest toegepast worden, niet volgens de letter. De manier waarop er met bewoners gecommuniceerd wordt, is net zo belangrijk als de manier waarop de Participatiestandaard toegepast wordt, zo kwamen de aanwezigen tot de conclusie. Dit sluit nauw aan bij de uitkomsten van het onderzoek, waaruit ook blijkt dat een toegankelijke, open communicatie richting bewoners veel positiefs kan betekenen voor het participatietraject.

 Onderzoek bewonersparticipatie ook in wijkkrant

De Wijkkrant Aanzet heeft een uitgebreid artikel geschreven over het door Labyrinth uitgevoerde onderzoek. De Wijkkrant Aanzet richt zich op bewoners van Hoograven, Tolsteeg en de Bokkenbuurt. In het artikel wordt aandacht besteed aan het onderzoek, de presentatieavond, de rol van de wethouder en de betekenis van participatie.

Het hele artikel is hier te lezen.

 

@labyrinthgroep