bijeenkomst onderzoek veiligheid wijkraad Overvecht

Na de presentatie zal er op interactieve wijze verdieping plaatsvinden op de uitkomsten.  

De volgende punten komen aan de orde: 

* inleiding onveiligheidsgevoelens, samenhang met vertrouwen in de buurt,  saamhorigheid en betrokkenheid
* optreden politie en andere handhavers
* actuele (veiligheids)cijfers Overvecht
* presentatie rapport onveiligheidsgevoelens
* overhandiging van het rapport aan de Burgemeester
* Discussie olv gespreksleider Lex Mellink
* jongerenoverlast
* bewoners betrekken bij de wijk(veiligheids)aanpak

zie ook: www.wijkraadovervecht.nl/