Bijeenkomst: Wonen op z’n Kop

Woensdagavond op 28 juni, zal Onderzoeksbureau Labyrinth resultaten presenteren van het onderzoek "Wonen op z’n kop" onder Veenendaalse jongeren.

bron: www.patrimonium-veenendaal.nl :

Alle jongeren in Veenendaal van 16 tot en met 27 jaar hebben een enquête thuis gezonden gekregen. Wanneer zij deze invullen doe ze mee met de verloting van mooie prijzen. Er worden twee huurwoningen verloot en voor degene die geen huurwoning willen of nog geen 18 jaar zijn wordt een weekend Disneyland Parijs verloot.

Op 28 juni om 20.00 uur houden wij (Woonstichting Patrimonium) samen met de Veense Jongerenraad het jongerensymposium ‘WONEN OP Z’N KOP’ in The Shelter in Veenendaal. Deze verassende en sprankelende avond wordt gepresenteerd door Sylvana Simons bekend van ‘Dancing with the Stars’ en de ‘TV Makelaar’. De volgende onderwerpen staan onder andere op het programma;

Openingsronde door Brigitte en Dylan van de Veense Jongerenraad
Vertonen van Filmclips ‘Wonen in Veenendaal: zeg het
nou zelf’
De Grote doorkijkenquête ‘Jongeren aan het woord’
Een trendwatcher presenteert: ‘Life en Living’, hoe wonen
we in de toekomst en wat willen jongeren?
Patrimonium presenteert een nieuw Woonshopmodel voor
jongeren: Wie het eerst komt het eerst krijgt.
Natuurlijk ‘De Grote Verloting’. Wie oh wie krijgt één van
de twee huurwoningen, wie gaat naar Disneyland Parijs
of wint één van de vele andere prijzen.
En… aan het einde van de avond houden we nog groot
feest!
Alle Veense jongeren van 16 tot en met 27 jaar zijn van harte welkom. Jongeren moeten zich wel eerst aanmelden op jongeren@patrimonium-veenendaal.nl

 

========
Jongerenhuisvesting bestaat niet(17-05-2006 bron www.patrimonium-veenendaal.nl )

Jongeren willen wonen; uiteraard. Toch blijkt uit onderzoeken onder jongeren dat ze niet in “jongerenhuisvesting” willen wonen. Zie daar het dilemma, er zijn te weinig woningen en jongeren zijn de klos. In de hele provincie Utrecht en zeer sterk ook in Veenendaal lukt het de jongeren niet om hun woonvoorkeur te realiseren: wonen in de plaats waar je geboren bent of waar het interessant is: “The place to be”. De Provincie Utrecht spreekt in dit verband van het “exporteren van inwoners naar het nieuwe land”. En daarmee wordt de Provincie Flevoland bedoeld.
Is dat waar we ons in Veenendaal bij neer willen leggen?

In de Provincie Utrecht is het woningtekort nu bijna 7 procent. Goed gepland is de uitbreiding van het aantal kantoren en werkplekken. Maar de woningbouw blijft achter bij de groei van de werkgelegenheid.

Er komen voor jongeren veel te weinig woning vrij. De slaagkans voor jongeren tot 23 jaar is minder dan 5 procent. Eén oplossing die de Provincie kiest is om de woonruimteverdeling in de gehele provincie open te gooien. Tegelijkertijd stelt ze dat dit voor zuidoost Utrecht tot problemen zal kunnen leiden. Immers de druk komt uit het westen. Tien procent meer woningen zullen aan mensen van buiten Veenendaal worden toegewezen als die plannen doorgaan.

Hoe willen jongeren wonen?
Tienduizend jongeren in Veenendaal hebben hierover een enquête in de brievenbus gekregen. Het is spannend wat daar uit komt. Eerder bleek in andere gemeenten dat de vooroordelen over jongeren en wonen helemaal niet uitkomen. Jongeren willen gewoon wonen. Helemaal niet boven de disco of in de herrie van het centrum. Ze willen wonen als iedereen. Door elkaar in een wijk; huisje, tuintje, beestje. En zeker niet in buurten waar alleen maar jongeren wonen.

OK, twintig procent van de jongeren kiest wel voor de aantrekkingskracht van het centrum, maar dat is bij “ouderen” niet veel anders. De grootste groep kiest voor een moderne groene gezinswijk.
Op de tweede plaats staan de jongeren die kiezen voor status. Er moet netjes, lux, geordend en veilig gewoond kunnen worden waarmee je naar je kennissen kunt opscheppen.
Zou dat in Veenendaal ook zo zijn?

Veel jongeren twijfelen tussen “hotel mama” en op zich zelf gaan wonen. Geld speelt een belangrijke rol. Wonen is duur. Een kamer kost al snel driehonderd euro. En wie doet de was?
Toch zie je dat ook bij jongeren de individualisering van belang is. Men wil zichzelf uitdrukken en laten zien dat je op eigen benen kan staan. Voor jongeren is ontmoeten van belang en dat moet een woning mogelijk maken.

Het is een foute gedachte om ervan uit te gaan dat jongeren wel met 45 m² genoegen willen nemen. Wat moet je met je spullen. Skateboard, sportfiets, x-box, tv, kleren, pc, etc. etc.
Meisjes gaan het eerst uit huis, jongens zijn wat afhankelijker. Voor je 24 bent moet het wel gebeurd zijn, maar door de woningtekorten lukt dat bij velen niet. Een belangrijk deel van de jeugd gaat eerst eens helemaal alleen wonen. Willen de jongeren in Veenendaal dat ook, of kiest men voor samenwonen of trouwen? In het hele land wacht men gemiddeld tot na de 25 voor het eerste kindje komt.

Op 28 juni zet Patrimonium en de Veense Jongerenraad het wonen op zijn kop. Een woningtekort van zeven procent nekt de jongeren. Zij moeten langer wachten. De Provincie Utrecht heeft zojuist onderzocht hoe het beter moet. Net als in Houten moet er door woningcorporaties en de gemeente aan getrokken worden. Het blijkt in Houten wel te kunnen maar dan ook de schouders eronder. Bouw a.u.b. goede woningen en geen kleine woningen voor jongeren. Jongeren willen niet apart wonen. Bouw kwaliteit en zorg voor doorstroming. Kleine woningen zijn er in Veenendaal al genoeg.

We moeten, ook en juist voor jongeren, woon- en verblijfsomgevingen creëren die passen bij de diverse leefstijlen. Jongeren willen goedkoop wonen en verbonden zijn met elkaar en de samenleving. Voor het ministerie van Volkshuisvesting schreef Frank Köster het essay Surfers op de woningmarkt. Dit beschrijft haarfijn de richting die jongeren op willen gaan op de woningmarkt. Jongeren willen flexibel zijn, ook in hun woningkeuze, ze willen soms kort soms lang ergens wonen. Ze willen niet gebonden zijn aan wachtlijsten maar via de digitale wereld zelf kunnen beslissen hoe en wanneer ze ergens willen wonen, bijvoorbeeld hun werk of vrienden achterna.

Nu de Provincie Utrecht de grenzen openzet vanuit de westkant, kan Veenendaal niet meer volhouden om alleen voor de eigen bevolking te bouwen. Vanuit het westen zal de druk oplopen. De enige oplossing is om het woningbouwprogramma daar gelijke tred mee te laten houden. Anders wordt het voor jongeren toch verhuizen naar Zeewolde.

Welke woonmilieus kiest Veenendaal? Volgens de deskundigen zijn er zes mogelijkheden om uit te kiezen.

huismussen, alles dicht bij thuis
verkenners, wonen met spanning; voetballen en skaten
op straat
aanpassers, gezellig met je buren
niet opvallers, wel erbij horen met je merkkleding maar
toch lekker thuis zitten
status-zoekers, je huis staat in het middelpunt van de
wereld en jij bent de beste
alternatievelingen, idealisten, niet burgerlijk lekker je
eigen ding doen.
Wat kiezen de jongeren?
Op 28 juni kunnen zij dit naar voren brengen in The Shelter bij ‘Wonen op z’n Kop’ van de Veense jongerenraad en Patrimonium. Alle jongeren uit Veenendaal van 16 tot en met 27 jaar zijn van harte welkom. Zij moeten zich wel aanmelden op jongeren@patrimonium-veenendaal.nl