Bundel de krachten en zorg dat iedereen bereikt wordt!

‘Stop met onbetrouwbare zetelpeilingen, bundel de krachten’

Door Justus Cooiman – Gisteren in Reporter2021

Peilingbureaus zouden hun krachten moeten bundelen voor één groot onderzoek in plaats van op eigen houtje doorgaan met onbetrouwbare zetelpeilingen. Daarvoor pleit Nathan Rozema van onderzoeksbureau Labyrinth. Volgens Rozema worden in politieke barometers mensen met een niet-westerse afkomst en laaggeletterden onvoldoende bereikt waardoor de peilingen niet representatief zijn. ‘Het jeukt dat we in de Nederlandse samenleving zulke grote groepen buiten beeld laten als het gaat om onze democratie.’

Bij de huidige zetelpeilingen komt pijnlijk aan het licht dat grote opiniepeilers, ondanks al hun innovatieve technieken, belangrijke groepen niet bereiken. Dit was altijd al het geval, maar door de opkomst van DENK komt pijnlijk aan het licht dat migrantengroepen nauwelijks voorkomen in de panels en dat terwijl het om grote aantallen kiezers gaat en in de grote steden om minstens een kwart van de bevolking.

Lees hier het volledige artikel.

Hieronder ook het persbericht van Labyrinth en haar samenwerkingspartner IZI Solutions:

Utrecht, Dinsdag 6 december 2016

Gisteren is Nathan Rozema, directeur van Onderzoeksbureau Labyrinth in het nieuws vanwege zijn oproep om onbetrouwbare peilingen te stoppen en de krachten te bundelen. Samen met IZI-Solutions brengen zij hierop aansluitend het volgende persbericht uit:

De Nederlandse kiezer wordt niet goed gepeild

De winst van Trump was in Amerika niet voorspeld door de opiniepeilers en dit heeft tot discussies geleid over de kwaliteit en toegevoegde waarde van peilingen voorafgaand aan verkiezingen. Hoe zit dat in Nederland?

Tweede Kamerverkiezingen
Volgend jaar in maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Om deze redenen zijn opiniepeilers de laatste tijd veel in het nieuws en er is veel discussie in verband met de betrouwbaarheid en het missen van belangrijke grepen. De opiniepeilers geven zelf aan continue technieken te ontwikkelen om de blinde vlekken van de online panels zichtbaar te maken en daarmee de betrouwbaarheid van de peilingen te vergroten. Ondanks alle innovatieve technieken zien wij vanuit Onderzoeksbureau Labyrinth en IZI Solutions echter dat de peilingen nog steeds niet representatief zijn en geen betrouwbaar beeld geven van de Nederlandse samenleving.

Onbetrouwbaar
De methoden die grote panelbureaus, nieuws- en/of opinieprogramma’s als een 1vandaag gebruiken zijn gebaseerd op het online (via internet) bevragen van mensen. Labyrinth en IZI Solutions roepen al jaren dat juist de groepen die in de schijnwerpers staan in het politieke debat, niet in deze peilingen voorkomen. Voorbeeld van deze groepen zijn:

  • de 250.000 analfabeten.
  • de 1.3 miljoen laaggeletterden.
  • de 3,752 miljoen allochtonen, waarvan 1,656 westers en 2,097 niet-westers.

De nadelige effecten van onbetrouwbare en misleidende peilingen zijn te groot om die te negeren. Naar de mening van ondergetekenden zou het daarom beter zijn in samenwerking met Universiteiten/ Wetenschap energie te steken in 1 echt betrouwbare peiling.

Voor meer informatie neem svp contact op met:

izi-logolaby-logo