buurtalliantie_diversiteit_in_wonen

Diversiteit in wonen en werken: het bewoners perspectief

manifestatie.buurtalliantie.nl/programma/ronde/

Diversiteit in wijkontwikkeling en herstructurering komt nog altijd maar mondjesmaat van de grond, terwijl vooral de grote steden in Nederland in rap tempo zijn verkleurd. Verborgen blijft dat een groot deel van de niet westerse allochtonen die hier weinig betrokkenheid tonen bij hun sociale leefomgeving dat in het land van herkomst vaak wel doen. Aan de hand van onderzoek kijken we naar praktijkvoorbeelden van succesvolle projecten en internationale ervaringen op het gebied van maatschappelijke participatie en verantwoordelijkheid van huurders en bewoners en zien we welke winst er in Nederland te behalen is.
Met Nathan Rozema – onderzoeker Labyrinth en Rein Sohilait – programmamanager FORUM

        
Tijd        Ronde 1 (11:00 – 12:15 uur)
Locatie        Lokaal 4 (1e etage)
Werkvorm        Workshop
Thema        Stad en gebiedsontwikkeling