Column: Welke drie dingen kan provincie Utrecht doen aan leegstand?

Het economisch functioneren van de detailhandel in Utrecht staat onder grote druk. Wat zou de provincie in een retailvisie op moeten nemen? Drie aandachtspunten. Allereerst gerichte flexibilisering van bestemmingsplannen. Ten tweede inspelen op de nieuwe klantreis en ten derde uitnodigingsplanologie. Mooie uitdaging voor het retailplatform.

Lees verder op Vastgoedjournaal.

Eduard Plate is partner in Extenzio, expertisecentrum voor ruimte en economie, van Labyrinth en EduardPlate.nl.