Concept Mapping: Gezondheid is voor mij…

Afbeelding bij Concept Mapping: Gezondheid is voor mij…

Concept Mapping: Gezondheid is voor mij…

De afgelopen maanden heeft Labyrinth in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en het RIVM vier groepsgesprekken over gezondheid gehouden. Tijdens de groepsgesprekken werd door middel van concept mapping antwoord gezocht op de vraag ‘gezondheid is voor mij…’

Labyrinth zorgde voor de werving van deelnemers aan de gesprekken. De gesprekken werden gevoerd met deelnemers uit moeilijk bereikbare doelgroepen.

De Gemeente Rotterdam kan met de resultaten gezondheidsprogramma’s nog beter op de denk- en leefwereld van uiteenlopende groepen burgers laten aansluiten.

Labyrinth is gespecialiseerd in de werving van moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals personen met een niet-Nederlandse achtergrond, een lage sociaal-economische status, jongeren en ouderen. Op die manier kan er binnen een onderzoek niet óver hen, maar mét hen worden gepraat.