Conferentie

Een unieke bijeenkomst over participatie en empowerment in de buurt. De bijeenkomst is voor professionals van stadsdelen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties in de sfeervolle entourage van de winterparade.
De bijeenkomst wordt op 12 december georganiseerd door woningcorporatie Ymere in samenwerking met Nieuwe Maan en vindt plaats in de Gashouder op het Westergasfabriekterrein. Labyrinth verzorgt samen met Diversion de verdiepende sessie over participatie van allochtonen. centraal bij deze sessie staat de vraag: Hoe komen we achter de participatiebehoefte van verschillende groepen allochtonen. Labyrinth deed hiervoor face to face onderzoek onder allochtone huurders, met haar Etnopanel team in verschillende Amsterdamsse wijken.

PROGRAMMA ‘In de buurt’ 12 dec. 2007
12.00 Ontvangst met lunch
12.45 Welkom door Pieter de Jong, lid Raad van Bestuur Ymere.
13.00 Participatie Parade
±14.30 Pauze
15.00 Verdiepende sessies
16.00 Korte pauze
16.15 Gesprek o.l.v. Susanne Heering
17.00 Spetterende afsluiting en borrel
18.00 Einde

De conferentie ‘In de buurt’ is ontwikkeld door Ymere in samenwerking met
Nieuwe Maan.

U kunt zich per mail aanmelden voor de conferentie via: s.schreiber@ymere.nl. Geef s.v.p. aan of u zich aanmeldt voor de middag of de middag en de avond. U ontvangt dan een bevestiging en het programma. Voor meer informatie kunt u bellen met Susan Schreiber, (020) 311 8665.

EXTRA Avondprogramma: Uitreiking Betere Buurtprijzen
’s Avonds reikt het Bewonersnetwerk van Ymere op de Winterparade negen Betere Buurtprijzen uit. De Betere Buurtprijzen gaan naar initiatieven van bewoners, die hun buurt leefbaarder maken. Susanne Heering presenteert deze bewonersavond die om 19.00 uur begint. Indien u daarvoor belangstelling heeft kunt u ook bij deze feestelijke bijeenkomst zijn.