Corporaties blij met uitstel

De Corporaties zijn blij met uitstel van het wijkenplan van minister Vogelaar en ze willen serieus onderhandelen met het kabinet.

Op vrijdag 13 juli jongsleden heeft de ministerraad besloten de besluitvorming over de financiering van het actieplan wijken van minister Ella Vogelaar uit te stellen tot na het zomerreces. Aedes, vereniging van woningcorporaties, vindt het een verstandig besluit.

Aedes kijkt uit naar de start van de onderhandelingen met het kabinet om tot een akkoord over de investeringen van de corporaties in die wijken te komen en om zonder een heffing voor een publiek fonds bij te dragen aan de kabinetsdoelstelling rond het financieringstekort. Deze onderhandelingen zullen in augustus starten.

Aedes heeft in februari van dit jaar reeds concrete voorstellen aan het kabinet gedaan met haar Antwoord aan de samenleving, waaronder een investeringsgarantie in alle wijken. Vanaf februari 2007 heeft Aedes zeer frequent gesprekken gevoerd met minister Vogelaar. Aedes had allang een akkoord willen sluiten waarmee uitvoering zou zijn gegeven aan het coalitieakkoord. Daarin staat dat het kabinet een akkoord wil met de corporaties over hun investeringen. Tot nog toe zijn de gesprekken echter niet over de problemen van de mensen in de aandachtswijken gegaan maar over de begroting van minister Bos van Financiën. Het kabinet heeft de corporaties gevraagd mee te betalen aan het opknappen van de veertig wijken. Minister van Financiën Wouter Bos heeft 750 miljoen per jaar gevraagd aan de woningcorporaties, hij wil dat in een fonds stoppen. Het kabinet beslist nu pas in augustus over financiering.

Aedes wil nu eindelijk wel eens serieus onderhandelen over de enorme investeringsambities die de corporaties op tafel hebben gelegd.

Aedes vindt het verstandig dat de besluitvorming over de vakantie is getild. "We kunnen dan in augustus echt gaan onderhandelen over onze bijdrage aan de betaalbaarheid en de investeringen van de corporaties in de wijken. Intussen kan het ministerie van Financien de voorstellen uitwerken die we op tafel hebben gelegd om zonder een heffing bij te dragen aan de kabinetsdoelstelling rond het financieringstekort", aldus Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes.

Een eventuele heffing zal volgens Aedes vooral de mensen in de wijken treffen. Die moeten dan namelijk langer wachten op de investeringen in hun wijken. "Al met al krijgen we bij een heffing te maken met een vertraging van ongeveer twee jaar", aldus Van Leeuwen. Dit heeft te maken met het feit dat de wet die nodig is om te kunnen heffen, allereerst door het parlement moet worden goedgekeurd. Aansluitend moet er een subsidieregeling komen, er moeten plannen worden gemaakt en getoetst, en uiteindelijk moet de subsidie nog worden toegekend. Dat leidt tot onnodige vertraging. Van Leeuwen: “De woningcorporaties willen morgen samen met de gemeente en de huurders aan de slag in de wijken. Een publiek fonds is daarbij onnodig, onwerkbaar en bovendien onrechtmatig”.

Bron: www.aedesnet.nl