Corporaties investeren miljarden

Corporaties investeren miljarden in achterstandswijken
Volkskrant 24-01-2007

De 21 grootste woningcorporaties van Nederland, die zijn verenigd in het platform ‘de Vernieuwde Stad’, verdubbelen de komende jaren hun investeringen in achterstandswijken. De corporaties trekken tot 2020 jaarlijks 2,5 miljard euro uit voor de aanpak van oude wijken in de Randstad. Verder investeren ze ook in middelgrote steden als Tilburg, Eindhoven en Enschede.
Met het geld gaan de corporaties extra renoveren, slopen en bijbouwen. Daarnaast trekken de zij per jaar 200 miljoen euro uit, dit is een verdrievoudiging van het huidige bedrag. Dit geld is voor de leefbaarheid en sociale activiteiten in de kwetsbare wijken, aldus een woordvoerder van de Vernieuwde Stad. De woningcorporaties zien het als hun verantwoordelijkheid om de achterstanden in de verpauperde wijken in te lopen.
De corporaties in het platform willen de investeringen financieren met extra leningen. Ook willen zij opnieuw kijken naar het huurbeleid, zij willen huurders met een goed inkomen een hogere huur in rekening kunnen brengen. ‘Wij nemen bewust een risico,’ zeggen de corporaties. ‘Projectontwikkelaars zullen dat niet doen, want die moeten winst maken. Daar tegenover staat dat als wij erin slagen om een achterstandswijk op te knappen, de gebouwen in die wijk vanzelf meer waard worden. Daar profiteren wij ook van.’
Het ministerie van VROM noemt het initiatief van het platform ‘prachtig’. Minister Winsemius (VROM) gaf eerder aan dat er vanaf 2010 volgens hem minstens 1 tot 1,5 miljard euro per jaar nodig is voor probleemwijken. Momenteel is dit, de manieren om woningcorporaties te dwingen meer te investeren in woningbouw, schoolgebouwen en zorginstellingenook, een onderwerp aan de formatietafel. De 21 corporaties die deel uitmaken van de Vernieuwde Stad willen de meest ingrijpende vorm van overheidsbemoeienis, het direct afromen van hun vermogens door de overheid, voor zijn met hun plannen.
www.devolkskrant.nl