creatieve presentatie woonwensenonderzoek Spinozaplantsoen

Creatieve en cultureel ondernemers van Spinozapresenteert maakten de uitkomsten van het woonwensenonderzoek uitgevoerd door Labyrinth onderzoek & advies op creatieve wijze visueel tijdens meerdere "open huis" dagen in het Spinozaplantsoen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder de huurders van het Spinozaplantsoen, in opdracht van Mitros die samen met de bewonerscommissie een groot voorstander is van deze samenwerking.

Fotos en binnenkort filmpjes van deze bijzondere bijeenkomsten/ open huis dagen zijn te vinden op: 

www.facebook.com/labyrinthgroep

Labyrinth onderzoek & advies is o.a. gespecialiseerd in wijk onderzoeken en voert voortdurend woonwensenonderzoeken uit voor woningcorporaties door het hele land. Labyrinth weet met haar speciaal ontwikkelde participatie methodes en haar meertalige interview team (Etnopanel-team) zeer hoge responspercentages te behalen.

Bij dit woonwensenonderzoek Spinozaplantsoen werkte Labyrinth in opdracht van Mitros samen met cultureel ondernemers uit de buurt (Spinozaplantsoen), dit is een benaderingswijze die Labyrinth ook elders met lokale ondernemers en sleutelfiguren toepast. Zo heeft Labyrinth samen met HIK-ontwerpers een speciale participatie methode ontwikkeld, lees hier binnekort meer over op: www.gevelfoto.nl