CROW Monitor

Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte CROW innoveert continu. Input van haar klanten is daarbij van essentieel belang. Hoe worden de producten van CROW beoordeeld? Waar liggen de knelpunten? Aan welke oplossingen is behoefte? In hoeverre verschillen deze behoeftes per type organisatie of per functie?

Om deze en meer vragen te beantwoorden ontwikkelt Labyrinth op dit moment samen met CROW een jaarlijks terugkerende monitor. Zo kan CROW de wensen van haar klanten beter aanvoelen en tegelijkertijd trends in de markt duiden.

Meer weten over klant(tevredenheids)onderzoek?