Cultuur in de wijk

Utrecht is een cultuurstad en wil dit ook graag blijven. Het culturele leven van Utrecht is lange tijd geconcentreerd geweest in de Utrechtse binnenstad. Een aantal bewoners uit Utrecht Oost spant zich in voor het cultuuraanbod in de wijk en heeft zich daarom verenigd in de werkgroep ´Cultuur in Oost`. Deze werkgroep heeft hart voor cultuur in de wijk en vraagt zich af of u als medebewoner tevreden bent met het cultuuraanbod in Utrecht Oost, hoe u cultuur beleeft en waar u behoefte aan heeft. Hoe kan het aanbod beter worden afgestemd op de vraag in de wijk? Daarom heeft de werkgroep besloten om hier in samenwerking met Onderzoeksbureau Labyrinth onderzoek naar te doen.

We hopen van harte dat u onze vragenlijst wilt invullen, uw ideeën en wensen tellen mee! Met meer inzicht in de behoeftes en wensen van de bewoners uit Oost kunnen wij hiermee aan de slag gaan.

Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 5 minuten.

Mocht u nog een aanvullende vraag hebben kunt u contact opnemen met Labyrinth Onderzoeksbureau,
t.n.v. Daniël van der Veen.
Email: d.vanderveen@labyrinthonderzoek.nl
Tel: 030-2627191

Het onderzoek wordt op verschillende manieren uitgevoerd, via internet, schriftelijk en via face to face onderzoek aan huis en op straat. zie ook www.cultuurinoost.nl

 Rapportage Cultuur in Oost